Intern Reglement

BC Landegem blijft groeien in ledenaantal. Om het voor iedereen even plezant te houden zijn volgende regels van kracht:

  1. Op elke speelavond wordt er gestart met dubbelwedstrijden, van zodra er meerdere terreinnen vrijkomen kunnen er enkels gespeeld worden.
  2. Na een match ga je terug naar de kant en geef je de kans aan vier andere mensen om te spelen.
  3. Veren shuttles zijn bedoeld voor competitiespelers en gevorderden. Plastieken veren zijn veel goedkoper, verslijten minder snel en zijn goed genoeg voor beginnende spelers.
  4. Tijdens een match krijg je kapotte veren. Laat deze niet slingeren, maar gooi ze in de plastieken bakken die tussen de speelvelden geplaatst worden. Ze kunnen misschien nog gebruikt worden om te trainen.
  5. Leeggoed wordt niet in de sportzaal achtergelaten maar in de afvalcontainers gedrop in de gang en hall van de sportzaal.
  6. Ander afval: recht in de vuilnisbak, de zaal laten we proper achter. Houd ook de kleedkamer proper: andere mensen moeten zich ook nog douchen. 't Is niet de bedoeling om de hele vloer onder water te zetten.
  7. Een lid van de club mag andere spelers meebrengen, deze zijn welkom op elke speelavond in de week, zij worden pas defintief lid als het volledige lidgeld betaald is.
  8. Een niet-aangesloten speler kan drie keer komen spelen vooraleer hij lidgeld moet betalen. Dit bedrag hangt af van de duur van het resterende seizoen. het lidgeld wordt betaald per kalenderjaar.
  9. De club is niet verantwoordelijk voor diefstal in de kleedkamers en de sportzaal.
  10. De club is eveneens niet verantwoordelijk voor schade aangebracht door derden aan de sportinfrastructuur en materiaal ter plaatse.